Služby

Nabízíme profesionální vedení a zpracovávání účetnictví, evidenci bytových jednotek a vlastníků, roční vyúčtování služeb, zajištění technické a administrativní správy domu a mnoho dalšího. Veškeré služby poskytujeme na základě individuálních přání našich zákazníků k oboustranné spokojenosti a úspoře finančních i časových prostředků.

  • Poskytované ekonomické služby zajišťujeme vlastními pracovníky – účetní, specialisté na bytovou problematiku za použití programového vybavení přizpůsobeného potřebám SVJ.
  • Externě spolupracujeme s právní kanceláří v případech právních sporů či vymáhání pohledávek, se společnosti zajišťujícími organizaci shromáždění a elektronické hlasování a také se společnostmi zabývajícími se odečty a rozúčtováním médií (Ista, I.rtn, Inmes, Tesporac, Byttherm apod.).
  • Pro zjednodušení vzájemné komunikace s výborem SVJ i s jednotlivý členy SVJ, je určena jedna osoba, která je schopna poskytnout komplexní informace o daném domě. Komunikace probíhá především elektronicky či telefonicky, veškeré dokumenty dodáváme ale i v tištěné podobě osobně nebo prostřednictvím pošty.

Rozsah služeb poskytovaných v oblasti účetní a technické správy domu

Účetní služby
Bytové služby
Administrativní služby
Technická správa domu
Ostatní

Komentáře nejsou povoleny.